Coaches.

There are currently 257 coaches looking for clubs/academies.
Click on the name of the coach to find more information about their requested job.

Coach information Requested job
# Name & Surname Nationality Joined F M Status Position Team Category
251 Zorislav Vuckovac 10/01/2022 n/a n/a n/a n/a
252 Βενιαμίν Γερνάς 26/05/2021 n/a n/a n/a n/a
253 Τάσος Αγιάνογλου 16/11/2021 n/a n/a n/a n/a
254 Александр Минин 12/01/2022 n/a n/a n/a n/a
255 Наталья Илюшечкина 05/11/2021 n/a n/a n/a n/a
256 Сергей Мирный 18/03/2021 n/a n/a n/a n/a
257 יניב שפס 16/01/2022 n/a n/a n/a n/a
Coach information Requested job
251
Zorislav Vuckovac
Joined: 10/01/2022
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
252
Βενιαμίν Γερνάς
Joined: 26/05/2021
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
253
Τάσος Αγιάνογλου
Joined: 16/11/2021
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
254
Александр Минин
Joined: 12/01/2022
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
255
Наталья Илюшечкина
Joined: 05/11/2021
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
256
Сергей Мирный
Joined: 18/03/2021
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
257
יניב שפס
Joined: 16/01/2022
Status: n/a
Position: n/a
Team: n/a
Category: n/a
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • per page
per page